การใช้งาน Microsoft Power Apps เบื้องต้น

Microsoft Power Apps เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างแอปพลิเคชันตามแนวคิด Low Code, No Code App development ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาได้เอง และทางไมโครซอฟท์ได้จัดเทมสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเชิงธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ระบบขออนุมัติออนไลน์ (E-Approval)


ทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำการจัดการความรู้ หัวข้อ การใช้งาน Microsoft Power Apps เบื้องต้น ซึ่งได้บันทึกไว้เป็นบทเรียนสำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติม โดยเข้าใช้งานผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ LMS URL : https://lms.rmuti.ac.th/ คู่มือการใช้งาน


1) บทที่ 1 : แนะนำ Power Apps
2) บทที่ 2 : วิธีในการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Power Apps
3) บทที่ 3 : วิธีสร้างแอปพลิเคชันจากข้อมูล
4) บทที่ 4 : วิธีสร้างไซต์และรายการใน SharePoint
5) บทที่ 5 : วิธีสร้างแอปพลิเคชันจากแอปเปล่า (การสร้างหน้าจอ)
6) บทที่ 6 : วิธีสร้างแอปพลิเคชันจากแอปเปล่า (การเชื่อมต่อข้อมูลและฟังก์ชัน)
7) บทที่ 7 : วิธีสร้าง workflow ด้วย Power Automate

ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ