หน้าแรก

กำหนดการอบรมทบทวนการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
กำหนดการอบรมทบทวนการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
การบริหารจัดการไฟล์ด้วย Microsoft Teams
การบริหารจัดการไฟล์ด้วย Microsoft Teams
การแก้ปัญหาการใช้งาน Microsoft Teams
การแก้ปัญหาการใช้งาน Microsoft Teams
การใช้ Microsoft Teams สำหรับจัดการเรียนการสอน
การใช้ Microsoft Teams สำหรับจัดการเรียนการสอน
การใช้งาน Microsoft Form
การใช้งาน Microsoft Form
การบริหารจัดการไฟล์ด้วย Microsoft Teams
การบริหารจัดการไฟล์ด้วย Microsoft Teams
การแก้ปัญหาการใช้งาน Microsoft Teams
การแก้ปัญหาการใช้งาน Microsoft Teams
การใช้งาน Microsoft Form
การใช้งาน Microsoft Form
วิธีการตั้งค่าโปรแกรม AnyDesk โดยเครื่องปลายทางไม่ต้องกด Accept
วิธีการตั้งค่าโปรแกรม AnyDesk โดยเครื่องปลายทางไม่ต้องกด Accept
แจ้งปรับปรุงระบบ RMUTI LMS
แจ้งปรับปรุงระบบ RMUTI LMS
แจ้งการปิดให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
แจ้งการปิดให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
ขอเชิญบุคลากรร่วมฟังบรรยาย เรื่อง Enhance digital productivity with Microsoft 365
ขอเชิญบุคลากรร่วมฟังบรรยาย เรื่อง Enhance digital productivity with Microsoft 365
10 มาตรฐานที่จำเป็นสำหรับ MOOC (Massive Open Online Course)
10 มาตรฐานที่จำเป็นสำหรับ MOOC (Massive Open Online Course)
previous arrow
next arrow

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มิถุนายน 15, 2021

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีนาคม 2, 2021

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กุมภาพันธ์ 5, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มิถุนายน 4, 2021

>> ดูการจัดการความรู้ เพิ่มเติม

ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ