ติดต่อเรา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 044-233000 ต่อ 2800 e-Mail : info@rmuti.ac.th ,ita@rmuti.ac.th

ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ