วิธีการตั้งค่าโปรแกรม AnyDesk โดยเครื่องปลายทางไม่ต้องกด Accept

วิธีการตั้งค่าโปรแกรม AnyDesk โดยเครื่องปลายทางไม่ต้องกด Accept

เครื่องปลายทาง

  1. คลิกที่ Set Password for unattended access….

2. เลือก Never show incoming session requests

3. กำหนดรหัสผ่านให้กับเครื่องปลายทาง

เครื่องต้นทาง

4. ใส่ id ของเครื่องต้นทาง กดปุ่ม Connect

5. ใส่ Password ของเครื่องปลายทาง และติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า Log in automatically from now on

ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ