แจ้งการปิดให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

เนื่องด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สวส. และมีการทดสอบการดับไฟ จึงขอปิดการให้บริการระบบสารสนเทศ ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ