โครงสร้างหน่วยงานและบุคลากร

นายสุเทพ ยนต์พิมาย
Mr.Suthep Yonphimai
Deputy Director of Information Technology

นายสายชล สารนอก
Mr.Saichon Sannok
Head of Information Technology

นายชัยวัฒน์ แดงจันทึก
Mr.Chaiwat Dangchuntuk
Head of Network Engineering Department

นางปวีณา นาดี
Mrs.Paweena Nadee
Head of E-Learning and Education Technology Department

นายธีรธรรม์ โรจนรุ่งสถิตย์
Mr.Teerathen Rotchanarungsathit
Head of Management Information System Department

ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ